Blíží se vodácká sezona, víte jak je to s alkoholem na řekách?

Blíží se vodácká sezona, víte jak je to s alkoholem na řekách?

Od 1. března 2023 vstupuje v platnost novela zákona 114/1995 Sb. Mimo další úpravy je tam jedna zásadní o tom, že je možné vést malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu i po požití alkoholu. Maximální množství v krvi se stanovuje na 0,5 promile, což jsou asi 2 vypitá velká piva. Ale pozor, neplatí to všude, čtěte dál, kde si to pivko můžete na lodi dát.

 

Jak zní novela vyhlášky?

Pro úplnost uvedeme raději i citaci novely ze Státního plavebního úřadu:

 • Dne 1. března 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která mj. mění dosavadní praxi v trestání vůdců a členů posádek plujících pod vlivem alkoholu.
 • Zatímco před schválením této novely nebylo na vnitrozemských vodních cestách ČR možné vést plavidlo pod vlivem alkoholu, a to bez výjimky, novela připouští situace, za kterých nebude vedení plavidla pod vlivem alkoholu považováno za protiprávní jednání.
 • Pro posouzení, zda se jedná nebo nejedná o protiprávní jednání, přitom novela stanoví jednoznačná kritéria, a to:
  • Maximální zjištěný obsah alkoholu v krvi je nižší než 0,5 promile.
  • Výjimka platí pouze pro vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu.
  • Plavidlo bez vlastního strojního pohonu je vedeno na:
   • nesledované vodní cestě,
   • účelové vodní cestě,
   • vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo
   • vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km.196,0 (jez Strž).
 • Na ostatních vodních cestách platí pro vedení plavidla nadále nulová tolerance alkoholu v krvi.

Pro úplnost jsme si vypůjčili ještě schéma sledovaných vodních cest od Státní plavební správy se zákazem plutí pod vlivem alkoholu.

Sledované vodní cesta se zákazem plutí pod vlivem alkoholu
Sledované vodní cesta se zákazem plutí pod vlivem alkoholu

a tady je jejich soupis:

 • Labe od Opatovic ř. km 987,8 po ř. km 726,6 st. hranice vč. Žernosek
 • Vltava od Českých Budějovic ř. km 241,4 do Mělníka
 • Morava od ř. km 196,0 (jez Strž) po soutok s Dyjí vč.průplav Otrokovice – Rohatec
 • Odra od Polanky po hranici s Polskem
 • Ostravice pod ústím Lučiny
 • Berounka od ř.km 37,00 po příst. Radotín
 • Ohře od Terezína ř. km 3,00 po ústí do Labe.

 

Takže ve stručnosti:

 • Vodáci maximálně 0,5 promile v žíle, max. 2 velká piva, ale pozor týká se to všech na lodi. Jak kotrče, tak i háčka. Prostě všech s i bez pádla bez vyjímky. Pokud vás pak hlídka odchytí a nechá dýchnout, týká se to všech bez vyjímky, i když budete převážet spícího kamaráda pod vlivem víc jak 0,5 promile v krvi.
 • Co je to malé plavidlo bez vlastného strojního pohonu – plavidlo do 20 metrů délky, určené pro sport a trávení volného času, tedy krom jiných všechny kánoe, kajaky, rafty či paddleboardy. A prostě bez motoru, ať už spalovacího, elektrického nebo třeba parního. Vejde se do té definice i plachetnice, šlapadlo nebo plovák s drakem, pro vodáky je ale důležité, že se to týká i pádly poháněných lodí všech tvarů.
 • Před vodáckou výpravou si na mapě zalistujte a zjistěte si, zda pojedete úsek s nebo bez alkoholové tolerance (viz. výše). Pokud bychom rozdělení vodních cest zjednodušili, tak pivko si budete moci dát na „malých“ řekách, mimo dopravně významné toky, kde probíhá tzv. „velká“ plavba. Soupis, viz. výše v článku.

 

Praktické rady pro vodáky ohledně bezpečnosti

S dovolením kamarádů z Vodní záchranné služby pod Prahou 6 tu pro vás máme soupis základních bezpečnostních pravidel pro vodáky. Doporučujeme je dodržovat. Své zdraví a zdraví svých blízkých a kamarádů máme jen jedno.

 • I když novela zmírňuje alkoholovou toleranci na stav lehké podnapilosti na vybraných tocích, raději plujte s čistou hlavou.
 • Pokud plujete zejména s dětmi, nebo se necítíte jako zdatný vodák a plavec, mějte na sobě vždy vestu (v případě potřeby i helmu). Vesta vám pomůže i s počátečním šokem při pádu do studené vody. Pro menší děti zkuste přibalit vodácké neopreny.
 • Přibalte do vaku nebo barelu i lékárničku. Minimálně náplasti na odřeniny, opalovací krém (při slunečném počasí) a pokrývka hlavy se hodí vždy.
 • Při cvaknutí se (převrácení lodi) platí pravidlo – Žádná panika! Pokud zůstanete uvěznění pod lodí, musíte jí podplavat a dostat se co nejdříve nad hladinu. Přesně takovou situaci budeme trénovat i na akci Staň se vodním záchranářem.
 • Pokud vás po vypadnutí z lodi unáší proud, je potřeba dát mírně pokrčené nohy před sebe po proudu, abyste jimi mohli tlumit nárazy o překážky (kameny, větve či jiné lodě před vámi). Co nejrychleji se snažte dostat ke břehu nebo na mělčinu metodou tzv. „válení sudů“ – rychle plavte a současně se přetáčejte. 
 • V peřejích nikdy s lodí nebojujte a nesnažte se jí otočit. Počkejte vždy do klidné vody. Loď držte za záď ve směru proudu a pozor: Nikdy se nepohybujte před lodí! 
 • Nikdy sebe ani nikoho jiného nepřivazujte k lodi. 
 • V případě cvaknutí neustále sledujte postiženou posádku, své kamarády, zejména pak děti. Potřebují pomoc. Uplavané nebo ztracené osobní věci nemají nikdy hodnotu života.

Vodáci ahoooj. 

Related Posts