GOODMANI

Sportovně turistický klub

Co je to za klub a jaká je jeho náplň?

Goodmani je sportovně-turistický klub, zaměřený ryze na chlapeckou komunitu od 11 do 18 let (pubertální věk). Kluky od jejich přechodu z dítěte na puberťáka měníme zajímavými aktivitami ve skutečné muže. V dobré muže. Goodmany.

V pravidelných víkendových akcích (plánujeme i aktivity v průběhu týdne) trénujeme kluky (v případě zájmu i s jejich táty) v různých životních aktivitách, které jim pomáhají překonat problémy s pohybem, překonáním strachu z neznáma, učíme je řemeslnické dovednosti a pobytu v přírodě.

Tréninky a činnosti probíhají dle předem daného schématu akce s kondičními trenéry, trenéry bojových sportů, na horolezecké stěně nebo na skále s profesionálními lezci, v bazénu a na přehradách s kvalitními plavci a vodními záchranáři. Většinu aktivit situujeme do lokací v přírodě. Za příznivého počasí, za deště i sněhu.

Kluky učíme základům tábornictví a zálesáctví. Ve stylu Woodcraftu (lesní moudrosti) je učíme přežít v přírodě, uvařit si, orientovat se v terénu dle map, zdravovědu, požární ochranu a bezpečnost v terénu. Učíme je spolupracovat v týmu s ostatními a získávat osobní odvahu a vzájemnou důvěru.

Neoddělujeme menší kluky od větších. Sami dobře víme, že mladší jsou velmi rádi ve společnosti těch starších. Vedeme kluky ke zdravé soutěživosti, kde cílem je zdokonalení sebe sama, ne listiny výsledků.

Náplň a činnost klubu

Fyzická příprava a kolektivní sporty

Zajímavé a adrenalinové sportovní aktivity. Plavání v bazénu a na přehradách, lezení a slaňování, sebeobrana a boj na blízko, činnost dobrovolných hasičů, vodáctví a sjíždění řek. Postupnými fázemi a dle dispozic každého z nich, si osvojí všechny potřebné pohybové aktivity pro jejich budoucí život.

Řemeslná činnost a mentální příprava

Zacházení s nářadím a materiálem. Dřevo, kůže, kov, lepení, apod. V naší dílně naučíme kluky kutilským dovednostem. Zlepší se jejich zručnost a rukodělná dovednost. Vyrobí si vlastní předměty, na které budou pyšní.

Vzájemná důvěra a osobní odvaha

Postupnými kroky se kluci naučí si vážit sebe sama a vzájemného přátelství. Učíme je přemoci strach z neznáma. Pomůžeme jim otestovat si a nalézt v bezpečném prostředí svou sílu a v rámci výcviku se bezpečně poprat. V mužském kruhu je naučíme držet slovo a stát si za svým. Ukážeme jim sílu přátelství.

Aktivity v přírodě

Vytrhneme je z komfortní zóny dnešní mobilní a online doby. Provázíme kluky novými dobrodružstvími. Pravidelně vyjíždíme do přírody, poznávat les, stromy, rostliny, zvěř, táboření, metody přežití v přírodě, spaní na sněhu. Stanou se moderními rangery. Dobrými muži. Goodmany.

Letní tábor Good Man Road

Veškeré své znalosti a dovednosti, naučené v průběhu roku, využijeme plně na 14-ti denním letním táboře. Ve stanovém táboře, uprostřed přírody, kde se musí kluci o sebe plně postarat. Prohloubíme jejich znalosti a přiblížíme je více tomu, že se z nich stanou dobří muži. Uvidíte sami, že po návratu svého kluka pro jeho samostatnost ani nepoznáte.

Přechodové rituály

Provedeme kluky pomocí přechodových rituálů z dětství do puberty a za pomoci jejich tátů, stýčků a dědů je nasměrujeme na Cestu dobrého muže. Změníme je z dítěte na puberťáka a ukážeme jim společně s vámi cestu. Uděláme z nich Goodmany.

Osobní přístup ke každému klukovi

Vnímáme, že každý kluk a puberťák je jedinečná osoba a tak ke každému i přistupujeme. Víme, že vychovávat puberťáka je někdy nad rodičovskou sílu. Na druhou stranu víme, proč se kluci „ze dne na den“ nemohou vystát se svými rodiči.

Ano i my máme doma puberťáky. Víme, proč se kluci tak chovají. Tátové a mámy, pokud hledáte pro svého syna skvělou partu, pošlete ho k nám. A tátové, nebojte se přijít také. Nenechte v tom svého kluka samotného.