GOODMAN ROAD

Poslání Cesty dobrého muže

„Skutečně šťastní a svobodní jsou ti muži , kteří se rozhodnou chránit a rozvíjet veškerý život.“ (Steve Biddulph)

Jsou dnešní kluci a muži šťastní a vnitřně svobodní?

Když mluvíme s kluky a muži všeho věku, ptáme se jich na jejich životní štěstí. Co je baví, jaké mají koníčky, lásky, potřeby. Co je na druhou stranu štve a co jim vadí. Odpovědi se nám vrací jako stále stejné vzorce. Muži jsou v současném světě ztracení, neznají pocit cítit se šťastně, velká část jich je rozvedených a nepodílí se v dostatečné míře nebo vůbec na výchově svých synů. V práci je to nebaví a partnerky… raději pomlčet. Cítí se zbyteční a osamocení. Jsou jakoby v bludném kruhu a nevědí, jak z něj vyjít a nadechnout se.

Většinou to tak zlé není, jen nevidí světlo na konci tunelu. Co ale v jejich odpovědích zaznívá vždy je: nevím, jak na svého syna, cítím se osamocený a nejsem šťastný. 

Dovolíme si zde citovat parádní odstavec z Knihy o mužství od Steva Biddulpha (australského rodinného terapeuta):

„Zvažte (muži), co můžete udělat, abyste měnili životy druhých k lepšímu. Zvolíte-li tuto cestu, zakusíte hlubokou radost, získáte životní motivaci a všechny části vašeho žití se spojí ve smysluplný celek, takže ani vteřina vašeho života už nebude promarněna. Žijte pro druhé a budete vysvobozeni z vězení svého vlastního já. Čas, který prožijete v tomto světě, bude požehnaný.“

V tom je podstata Mužství: tak jak nám přibývají schopnosti, zmůžeme více a více a společně s druhými můžeme měnit pozitivně životy své a životy druhých. Pak konečně budeme v životě šťastní a svobodní. Dobří muži.

GoodMan Road

Cesta dobrého muže – Good Man Road

Je to tak jednoduché? Ano je, ale cesta k cíli není krátká, je na celý život. Proto jsme rozeběhli projekt pro ty muže, kteří se chtějí vydat na dlouhou a obtížnou Cestu Dobrého muže – Good Man Road. 

 • Kluci a muži potřebují trénovat. Ano trénovat ve všech oblastech svého života. Aby se jim vrátily schopnosti pravých mužů. Instinkty lovců a moudrost šamanů a druidů. Cítit přírodu všemi smysly. Potřebují trénovat pravidelně, ne jen občas jako dnes. Potřebují překonávat překážky a vyřvat to světu, když je překonají. Po celý život. 
 • Kluci a muži potřebují někam patřit. Mít svůj kmen, svou partu. Najít přátele a trávit s nimi čas. Potřebují své mentory a vypravěče příběhů. Potřebují další muže.
 • Kluci a muži potřebují být neustále aktivní, ale často jim chybí invence. Potřebují mužskou zábavu. Nevědí, co dělat ve volném čase, jak trénovat a kde. Neznají svou sílu a něvědí, kde hledat moudrost. Potřebují popostrčit.
 • Kluci a muži potřebují cíle. Cíle pro sebe samotné. Cíle pro to být lepším člověkem. Cíle stát se svobodným a konečně šťastným.
 • Kluci a muži potřebují milovat a být milováni. Potřebují si sami sebe vážit a najít místo v dnešním rozbitém světě.

Pokud to cítíš stejně, máme pro tebe připravený celoživotní edukativně praktický projekt GoodMan Road. Máme pro tebe tréninkový plán pro tvé mužství. Můžeš s námi trénovat v oblastech:

 1. Fyzická příprava a kolektivní sporty 
 2. Osobní odvaha a sebeobrana, sebeovládání
 3. Řemeslná činnost, stavitelská zručnost, práce s materiály a nářadím, výtvarné techniky
 4. Mentální příprava a vědomosti
 5. Táboření, opatření potravy, farmaření a vaření
 6. Zálesáctví, přežití v divočině, orientace podle hvězd
 7. Zeměpis a orientace v přírodě, cestovatelství, hory
 8. Lesní moudrost, znalost flory a fauny, botanika
 9. Zdravověda a první pomoc
 10. Mužský kruh, přátelství, osobní rozvoj a sexualita, vedení kolektivu

Chceš se o Good Man Road dozvědět víc? Ozvi se nám.

 

Cítíme se být Goodmany

Kdysi řekl Black Wolf, pravým jménem Ernest Thompson Seton. Hledač lesní moudrosti, šaman, zakladatel hnutí Woodcraft a dlouhodobý velitel amerických skautů. Ranger:

„Nabízím ti lesní moudrost, protože jsi byl vytrvalý, ale pod jednou podmínkou: Až odhalíš vlastnosti některého stromu, smlouvu mezi včelou a květem, podstatu některého tajemství, až poznáš, jak pozoruhodný je močál a jak milý je i malý rybníček, musíš si to nějak zaznamenat a sdělit to některému jinému poctivému hledači. Aby se ryzí zlato neproměnilo v tvých rukou v bezcenné kamení; neboť ti, kdo získali moc, musí nést i odpovědnost.“

Také celý náš dosavadní život provázela (lesní) moudrost, od útlého dětství v oddílech skautských, woodcraft kmenech nebo harcovnických setninách. Hledali jsme a nacházeli každým rokem nové a nové mužské příběhy a tajemství přírody. Pak již jako vedoucí svých oddílů jsme začali předávat nalezené střípky moudrosti dalším v řadě. Dětem, chlapcům a mužům. Svým synům a dcerám. Vždy jsme s radostí zažívali znovu a znovu ten zázrak, když se z nich díky (lesní) moudrosti stali dobří lidé a z chlapců pak dobří muži. 

Dnešní moderní a uspěchaná doba potřebuje skvělé kluky, chlapy, dobré muže. Potřebuje ty pravé vůdce, kteří svou sílu a moc zodpovědně použijí tak, aby za nimi nezůstávalo jen bezcenné kamení. Proto jsme v hluboké úctě k (lesní) moudrosti a přírodě založili společně projekt Cesta Dobrého muže – GoodMan Road, díky němuž i my, hledači, budeme moci tuto moudrost předávat dalším potřebným. Goodmanům.

Hledej a pokud se cítíš zralý na to jít po cestě GoodMan Road, přidej se k nám. Jsi vítán dobrý muži.

„Protože jsem poznal trýzeň žízně, chtěl bych vyhloubit studnu, z které by mohli pít i jiní.“ (E.T.Seton, Černý vlk)

Goodmani, Standa a Jirka