JIRKA ŠTIČKA

Ahoj, všichni mi říkají Jirko, nebo Jířo.

jira-profil

Jmenuji se Jiří Štička ( 7.2.1971)

Co moje paměť sahá, jezdil jsem v létě na tábory – podnikové, pionýrské, skautské…..
Celý můj život mě provází láska k přírodě, sportu a práce s mládeží.

 • Ještě dávno před Sametovou revolucí jsem se jako spousta kluků v mém věku stal pionýrem.
 • Když mi bylo asi jedenáct let, dostalo se mi té cti, že jsem se mohl stát skautem. Tenkrát byl ale náš skautský oddíl šikovně maskován pod organizací Svazarmu.
 • Jako puberťák jsem propadl fotbalu, který mě na rekreační úrovni provází celý život.
 • Od roku 2005 jsem se začal podílet na organizaci letních táborů a vícedenních víkendovek pro uzavřenou skupinu tátů a jejich dětí.
 • Současně s tím jsem se začal věnovat dlouhodobé a kontinuální práci s dětmi a dorostenci.
 • Založil jsem sportovní oddíl mládeže při SDH, se které jsem po několika letech tréninků a závodů dovedl až na mistrovství republiky.
 • Od roku 2010 organizuji letní tábory a víkendové akce pro děti i dorost.
 • Zhruba od roku 2015 jsem se začal také věnovat organizaci a pořádání okresních a krajských mistrovství.
 • V roce 2018 jsem byl zvolen do funkce vedoucího okresní odborné rady mládeže při SH ČMS. Tuto funkci zastávám dodnes.
Táboření a výlety

Táborů jsem poznal nepočítaně. Jako malý kluk ty režimní, socialistické ve stanech, nebo v chatkách.

 • Potom ty klučičí, skautské, kdy že jsme přijeli na holou louky a celý tábor jsme si museli postavit sami.
 • A pak ty, které jsem dělal a dělám pro druhé. Vždy se snažím, aby děti poznaly něco, s čím se obvykle nesetkají. Snažím se jim vštěpovat principy přátelství, lásku k přírodě a taky jim dávat zábavu.
Sportování a trénink
 • V rámci kontinuální a pravidelné činnosti s mládeží jsem pracoval s oddílem dětí a dorostenců v rozmezí 6-18 let.
 • Děti jsem v jejich sportovní kariéře provedl od přípravky až po dorost.
 • Zažili jsme spoustu legrace a sportovních úspěchů, ale pochopitelně i neúspěchů.
Práce s mládeží
 • V současné době jsem členem krajské rady mládeže Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
 • V rámci organizační práce se věnuji vedení odborné rady mládeže na okresní úrovni.
 • Jsem lektorem na pravidelných školeních pro vedoucích mládeže.
 • Vedu tým lidí, se kterými připravujeme podmínky pro celoroční činnost mládeže a organizujeme závody na okresní, případně krajské úrovni.

Tak to je Jirka – Jířa.

Práce s mládeží na jakékoliv platformě je prostě nedílnou součástí mého života. Pořád ještě mě to hrozně baví…..